Gi en gave til Tau kyrkje


Tau kyrkje blei innvigd 12. sept. 2021 og er ei flott moderne kyrkje. Menigheten skal samle inn kr 11 mill. til finansiering av kyrkjebygget, og er godt over 60% til målet. Menigheten har eit stort og breitt tilbod til barn, unge og eldre - og kyrkja er også eit flott konsert- og forsamlingslokale.

Takk for den gåva du gir.

Tilbake